Jämställdhetsmyndigheten om unga och jämställdhet

Jämställdhetssymboler

Unga män – Kvinnor överdriver

Sveriges Jämställdhetsmyndighet har nyligen släppt en rapport. I den framkommer det att en majoritet av svenskarna anser att jämställdhet mellan könen är ett viktigt samhällsmål. Vad som samtidigt synliggörs är att attityderna varierar mellan olika åldersgrupper. En allvarlig varningssignal är, att så många som 1 av 4 unga män i åldrarna 16 – 24 år svarar i undersökningen att det ”stämmer helt”, att kvinnor överdriver hur ojämställt det är. Ställ det i relation till att endast 1 av 20 unga kvinnor i Jämställdhetsmyndighetens undersökning anser det. I rapporten framgår det inte om exempelvis etniska, religiösa eller kulturella bakgrunder, har haft någon påverkan.

Jämställdhetsmyndigheten påvisar stora skillnader

Nina RungI den undersökning som Jämställdhetsmyndigheten genomfört, så påvisas stora skillnader mellan gruppen unga kvinnor och unga män, i synen på jämställdhet som viktigt. Synen skiljer sig även åt huruvida ojämställdhet är ett problem eller inte. Men bristen på jämställdhet är ett problem – ur flera perspektiv. Ljuset i tunneln är att allt fler, utöver Jämställdhetsmyndigheten, har eller börjar komma till insikt om det här. Ett bakslag är att pågående coronapandemi har stoppat upp jämställdhetsarbetet, enligt  Allbright-rapporten för år 2020.

– Vi måste öka förståelsen för hur viktigt jämställdhet är för både affärs-, samhälls-, världs- och fredsutvecklingen. Min uppfattning är också, att vi alla behöver vara med och påverka synen på jämställdhet.

– I ett tidigare inlägg skriver jag om Margot Wallström, som verkat för jämställdhet under många år,  om hennes råd hur vi alla kan göra viktig skillnad för jämställdheten. Vi behöver ta egenansvar här.

Lena Ag, generalsekreterare Jämställdhetsmyndigheten – Åtgärder måste vidtas

Lena Ag Generalsekreterare Jämställdhetsmyndigheten
Lena Ag, generalasekreterare Jämställdhetsmyndigheten, understryker hur viktigt det är att dagens beslutsfattare vidtar åtgärder i arbetet för jämställdhet.

På DN Debatt den 30/1, skriver Lena Ag, generalsekreterare Jämställdhetsmyndigheten, att deras undersökning slår hål på myten om att unga automatiskt kommer att föra jämställdhet vidare. Hon lyfter samtidigt hur viktigt det är att dagens beslutsfattare vidtar åtgärder.

– För min egen del, så anser jag att vi behöver utbilda bättre i jämställdhet. Vi behöver starkare belysa vad jämställdhet handlar om och varför det är så viktigt med jämställdhet mellan könen. Och vi behöver börja utbilda redan i skolan.

En briljant ”side-kick” – Det är hennes framtid det handlar om

– Jag har en briljant side-kick. Hon heter Saga och är 16 år. Hon är den första att läsa mina inlägg för att snabbt återkoppla viktiga reflektioner och synpunkter. Saga tillhör en generation som snart kommer att göra sitt intåg på arbetsmarknaden. Bristen på jämställdhet handlar om hennes möjligheter att få bidra med sina kunskaper, kompetenser och sin begåvning, till samhällsutvecklingen. Det handlar om hennes framtida möjligheter att ta plats på ledningsnivå på lika villkor som killarna i hennes klass.  

Saga, är en av de unga jämställdhetsrapporten berör

– Saga är en begåvad, insiktsfull och medveten ung tjej. Det gör henne till ett spännande bollplank för mig. Jag skickade henne en förfrågan om hon ville svara på följande två frågor:

  1. Varför är jämställdhet viktigt för dig?
  2. Vad kan du göra i vardagen för att påverka att utvecklingen av jämställdhet går framåt?

Så här svarade Saga, varför jämställdhet är viktigt för henne:

Fortsätt läsa ”Jämställdhetsmyndigheten om unga och jämställdhet”

Stockholms Stadsmission ”Barnfamiljer söker hjälp inför julen”

Barnfamiljer söker julhjälp

Bakom rubriken ”Barnfamiljer söker hjälp inför julen” står Stockholms Stadsmissions enhet ”Barn och familjer”. Julen närmar sig i snabb takt och det här är en tid jag vet att många föräldrar tar kontakt med hjälporganisationen – i hopp om att kunna ge sina barn ett någorlunda värdigt julfirande. På Stockholms Stadsmissions webbsida för insamling till familjer inför jul skriver en ensamstående mamma:

”Jag lever på existensminimum och ser nu att jag inte har råd att köpa någon julklapp till mina barn och vi har inte ens råd att unna oss något extra gott vad det gäller julmat. Vi önskar bara att kunna få fira en jul som alla andra.”

Stockholms Stadsmission
Barnfamiljer i rop om hjälp för att kunna ge sina barn en jul.

Skänk ditt bidrag

– Jag har skänkt vad jag har kunnat. Kan du göra detsamma, så kan vi tillsammans göra en viktig skillnad för de här familjerna? Klicka ”här” och skänk vad du kan avvara! Fortsätt läsa ”Stockholms Stadsmission ”Barnfamiljer söker hjälp inför julen””

Margot Wallström om jämställdhet

Jag vet inte hur du känner det, men jag känner mig otrolig frustrerad över att arbetet med jämställdhet har stannat upp. Coronakrisen har slagit hårt på alla fronter. Även här. Men arbetet behöver inte stanna upp. Läs om hur Margot Wallström ser på hur vi alla kan påverka jämställdsarbetet och med det utöva inflytande på samhällsutvecklingen.

Världen vinner på jämställdhet

Jämställdhetsfrågan berör oss alla, oavsett var vi står politiskt. Det är viktigt att vi alla verkar för en jämställd samhällsutveckling. Jämställdhet handlar om både rättvisa, hälsa och lönsamhet. Den handlar om lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Forskning visar i dag att jämställda företag har bättre lönsamhet. Det finns också tydliga kopplingar mellan jämställda arbetsplatser och en god arbetsmiljö. 

Margot Wallström om att göra skillnad i det lilla för jämställdhet

Fortsätt läsa ”Margot Wallström om jämställdhet”

Skanska – en viktig samhällsförbättrare

Black Lifes Matter

Vi kan alla påverka samhällsutvecklingen genom att göra skillnad – i stort och i smått. Några som gör det i både stort och i smått är byggkoncernen Skanska och dess många medarbetare.

Foto inledande bild:   #truthseeker08 

Skanska – en mångfaldssmart koncern

Skanska huvudkontor
Skanskas huvudkontor ligger i den högt miljöklassade fastigheten Lustgården i Lindhagen, Stockholm. Foto: Madeleine Norell

För tre år sedan, år 2017, tilldelades byggkoncernen priset ”Årets mångfaldssmarta företag” av MINE (Mentorship Inspiration Networking Education), som arbetar tillsammans med näringslivet för att öka mångfald och inkludering i arbetslivet. De fick ta emot priset med motiveringen att ”Skanska under de senaste åren lyckats utmärka sig som en förebild – inte enbart i den egna branschen och i Sverige utan även globalt.

”För att kunna utveckla morgondagens samhälle måste vi leva våra värderingar, och tillsammans främja öppna, inkluderande miljöer för såväl våra medarbetare, kunder och brukare.”

Gunnar Hagman, vd Skanska Sverige

Uppförandekoden som avgör

Jag har följt företaget under många år. Skanska är en multinationell byggkoncern som arbetat långsiktigt för att nå dit de är i dag . Det är en koncern som står på en rejält stabil grund – gjuten med stöd av den egna ”Uppförandekoden”. En uppförandekod vars principer och krav alla – oavsett position eller roll – förväntas följa. Även samtliga samarbetspartners, joint ventures och andra verksamheter där de har en ägarandel, förväntas följa dess principer och krav. Skanska är tydliga med på sin webbsida hur de ser på vikten av att alla följer koden. De skriver:

Fortsätt läsa ”Skanska – en viktig samhällsförbättrare”

Karin Sörbring – Ett journalistporträtt av Madeleine Norell i två delar. Del 1.

Som journalistikstuderande lät Expressen mig ta journalisten Karin Sörbrings tid i anspråk. Intervjun var ett examensarbete som tog plats i tidningens egna lokaler den 3 april 2018.

Det här är min hyllning till dig Karin. Du gav mig det allra bästa tänkbara avslut på mina studier. I närmare 2 1/2 timmar fick jag ta del av ditt liv. Djupt imponerad fick jag möta människan bakom journalisten, vars skicklighet att berätta om andra människor och deras liv får tid och rum att stanna upp.  Mycket har hänt i ditt liv sedan intervjun ägde rum, men det blir för någon annan att berätta. Ett stort tack till Expressen och till Karin Ulfhielm som förmedlade kontakten.

Det här är mitt personporträtt av Karin Sörbring – personporträttens okrönta drottning. 

 


Karin Sörbring, Expressen
Karin Sörbring – journalist på Expressen och personporträttens okrönta drottning. Foto: Olle Sporrong.

Hon kommer emot mig med raska steg. De ljusa lockarna studsar lätt mot hennes axlar och det varma leendet, jag mött på de många bilder som passerat förbi under min research, slår emot mig. Utan att ha full insikt om det, kommer jag efter intervjun att vara lycklig över den gedigna research jag gjort. Det ska visa sig att jag är på väg att intervjua en av Sveriges journalister – känd för just sin gedigna research. Hon heter Karin Sörbring, journalist på Expressen sedan 1998 och personporträttens okrönta drottning.

Karin för mig genom säkerhetsdörrarna. Vem som helst kommer inte in på Expressen. Säkerheten är stor. Karin berättar att ett allt tuffare samhällsklimat för journalister kräver det. Uppe på redaktionen möts vi av historiska löpsedlar längs med väggarna. Karin guidar mig skickligt runt mellan de olika redaktionerna. Hon är mån om att jag ska få insikt om och uppleva vad det innebär att arbeta som journalist på en stor kvällstidning. Och intrycken är många. Jag insuper dem alla, utan undantag. På nyhetsredaktionen pulserar aktiviteterna. Borta vid kulturskribenterna är det betydligt lugnare. Digitala skärmar sitter strategiskt placerade vid varje redaktion. Statistik och nyheter uppdateras hela tiden. Karin för mig till ett litet mötesrum. Rummets storlek skapar närhet. Hennes förmåga att skapa förtrolighet gör att jag måste påminna mig om vem som ska intervjua vem.

Fortsätt läsa ”Karin Sörbring – Ett journalistporträtt av Madeleine Norell i två delar. Del 1.”