”Vi bygger Sverige – i ord och handling…”

” Vi bygger Sverige – i ord och handling. Vi bygger historia för framtiden – med mina ord.”, är en blogg om människor i smått och samhället i stort. Om hur vi människor påverkar och förändrar.

Jag som skriver heter Madeleine Norell. Min kärlek till skrivandet väcktes tidigt. Mitt samhällsintresse och att söka kunskap om människor och vår interaktion likaså. En viktig drivkraft i mitt liv har varit lärandet – att förstå och att se sammanhang. I mitt fokus står det komplexa samhällsbyggandet med människan som både byggherre och byggare i centrum.

Vi är alla byggherrar och byggare

Vi är alla byggherrar och byggare. I de två olika rollerna påverkar vi samhället utifrån vilken roll vi intar. Hur vi som individer agerar och tar egenansvar – eller det motsatta. Vi skapar normer och kulturer som har starka inflytanden på både oss själva och andra. Vår kommunikation står i centrum. Genom den påverkar och förändrar vi. Vi kan inte stanna upp förändringen. Den sker även om vi försöker hålla kvar i hur det alltid har varit. ”Det har fungerat tidigare, så det är ett säkert kort” eller ”Vårt / mitt sätt är det bästa sättet”, är tankefällor vi måste bli medvetna om. De håller inte i den transformativa tid vi lever i.

Utvecklingen i centrum

– Vetenskaplig forskning för oss hela tiden framåt. Ett viktigt bevis på det är IT-utvecklingen och den Artificiella Intelligensens framväxt. Områden jag tycker är otroligt spännande. Parallellt med den vetenskapliga forskningen, så söker vi allt mer kunskaper för att förbättra vår livskvalité och för att utveckla oss själva som individer. Vi glömmer lätt att söka inåt, att reflektera över oss själva och vår egen påverkan i interaktionen med andra.

Vår egen påverkan, är en viktig del av det som händer oss i livet och spelar en stor betydelse, när vi intar rollen som bygherre eller byggare och formar samhällsutvecklingen. Tänkvärt är att personligt ledarskap kräver självinsikt och är ett livslångt lärande om oss själva och vår egen roll som samhällsbyggare.

Vi är alla med och skapar vår historia

– Vi lever och verkar i ett samhälle i konstant förändring vi själva är med och skapar. Det är det här jag vill skriva om – hur vi på olika sätt bygger vårt samhälle och med det skapar vår historia – i stort och i smått. Kunskaper och erfarenheter kan vara andras. Perspektiven olika. Reflektioner, observationer och tankar, kommer i huvudsak att vara mina. Orden likaså.

Alfred Nobel i mitt liv

– Jag älskar Alfred Nobel. Han var en mångsidig, nyfiken och modig man, som verkade för ”att komma mänskligheten till den största nytta”. Han hade modet att göra skillnad. Alfred Nobel vågade gå sin egen väg. Han gjorde det han brann för – andras normer och tyckande till trots…

Vid pennan/ Madeleine Norell

FotografTherése Bryggartäppan
Madeleine Norell, kommunikationsspecialist och projektledare.

#MiNKOMM #minorellkomm #Madeleine I. Norell Kommunikation

Övergripande yrkeserfarenhet och studier:

 • Flerårig yrkeserfarenhet inom kommunikation / information, marknadsföring, försäljningoch ekonomi 
 • Chefserfarenhet, samt erfarenhet från lednings-, styrgrupps– och utvecklingsarbete
 • Utbildad Projektledareoch Kommunikationskoordinator, IHM Business School
 • Studier iengelska, Linnéuniversitetet, Folkuniversitetet och The Bell Language School, Cambridge 
 • Universitetsstudier, 154 p :
 • Medie- och kommunikationsvetenskap, Uppsala universitet och Linnéuniversitetet
 • Organisation och förändring, Stockholms universitet
 • Ledarskaps- och organisationsutveckling, Strategisk kommunikation sociala medier, samt Marknadskommunikation, Mittuniversitetet
 • Journalistikoch Kriskommunikation, Karlstads universitet,
 • Corporate Social Responsibility(CSR), Luleå universitet
 • Global Challenges and Sustainable Futures, Uppsala universitet