Skanska – en viktig samhällsförbättrare

Vi kan alla påverka samhällsutvecklingen genom att göra skillnad – i stort och i smått. Några som gör det i både stort och i smått är byggkoncernen Skanska och dess många medarbetare.

Foto inledande bild:   #truthseeker08 

Skanska – en mångfaldssmart koncern

Skanska huvudkontor
Skanskas huvudkontor ligger i den högt miljöklassade fastigheten Lustgården i Lindhagen, Stockholm.

För tre år sedan, år 2017, tilldelades byggkoncernen priset ”Årets mångfaldssmarta företag” av MINE (Mentorship Inspiration Networking Education), som arbetar tillsammans med näringslivet för att öka mångfald och inkludering i arbetslivet. De fick ta emot priset med motiveringen att ”Skanska under de senaste åren lyckats utmärka sig som en förebild – inte enbart i den egna branschen och i Sverige utan även globalt.

”För att kunna utveckla morgondagens samhälle måste vi leva våra värderingar, och tillsammans främja öppna, inkluderande miljöer för såväl våra medarbetare, kunder och brukare.”

Gunnar Hagman, vd Skanska Sverige

Uppförandekoden som avgör

Jag har följt företaget under många år. Skanska är en multinationell byggkoncern som arbetat långsiktigt för att nå dit de är i dag . Det är en koncern som står på en rejält stabil grund – gjuten med stöd av den egna ”Uppförandekoden”. En uppförandekod vars principer och krav alla – oavsett position eller roll – förväntas följa. Även samtliga samarbetspartners, joint ventures och andra verksamheter där de har en ägarandel, förväntas följa dess principer och krav. Skanska är tydliga med på sin webbsida hur de ser på vikten av att alla följer koden. De skriver:

– Vi tillskriver vår Uppförandekod högsta prioritet.

Skanskas fyra värderingar

Skanskas ”Uppförandekod” står på fyra stabila pelare – koncernens värderingar. Värderingarna utgörs av ett antal övertygelser som styr koncernens ledning och medarbetare i deras dagliga arbete och i deras samarbeten med andra. De förbinds alla genom värderingarna att agera på en hög etisk nivå. Ledning, medarbetare, m.fl., förbinds att driva verksamheten på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Allt ledning och de anställda gör ska spegla koncernens fyra värderingar:

Skanskas värderingar
Skanska har byggt sig en stabil grund med hjälp av koncernens fyra vägledande värderingar. 

Skanskas löfte

Det uppstår en viktig effekt av att arbeta genomgripande med värderingar, eftersom alla de som berörs och påverkas kommer att föra dem vidare till sin omgivning som i sin tur för dem vidare. Nu har värderingarna börjat sprida sig ut i samhällen. För mig är det att göra viktig skillnad. Jag vill påminna om MINE:s motivering till att ge Skanska priset Årets mångfaldssmarta företag 2017″, som löd ”Skanska under de senaste åren lyckats utmärka sig som en förebild – inte enbart i den egna branschen och i Sverige utan även globalt”. Genom sin Uppförandekod – starkt förankrad i koncernens fyra värderingar – utövar Skanska inflytande i stort – på hela samhällsutvecklingen. Vi gör ju som andra gör – inte som andra säger. Och Skanska gör det ytterst medvetet. Byggjätten har ett viktigt löfte som de tar på största allvar:

”Vi bygger ett bättre samhälle”

Kartellbildningar och alkohol i läskautomater

Skanska har som så många andra koncerner stött på tuffa utmaningar och motgångar, bland dem återfinns kännbara lågkonjunkturer. De har anklagats för kartellbildningar, Nya Karolinska som av media kom att kallas ”Skandalbygget”, och vi minns fortfarande platskontoret med en  läskautomat som innehöll starköl. Även starkare alkoholhaltiga drycker fanns att tillgå. Sannolikt levde det kvar en föråldrad maskulin byggbranschkultur. Brist på mångfald och isolering från Skanskas centrala verksamheter kan ha varit två avgörande bakomliggande orsaker till att den kunnat leva kvar. 

Skanska kan sin krishantering

Skanska Bättre samhälle
Skanska har en tydlig målbild – att bygga ett bättre samhälle.

Min upplevelse är att Skanska under en längre tid har varit förskonade från långvariga krisrubriker i media, som lätt kan bli följden när  journalister fått upp vittringen på något utifrån perspektivet ”samhällsnytta” som behöver synliggöras . När något dykt upp har Skanska agerat snabbt efter krishanteringens ”att-göra-lista”. På så sätt har de snabbt dödat ”storyn” och med det sluppit en längre tid av negativa rubriker i medierna. Skanska kan sin krishantering. En längre tid av negativa medierubriker kostar både tid och pengar. Och det naggar varumärket rejält i kanten. Byggjättens varumärke är välrenommerat.

Vetenskap och beprövade metoder

Varför har då Skanska klarat sig så bra?

– Jag är av uppfattningen att det beror på den långsiktiga och ytterst målinriktade omställningsresa koncernen är inne på.  Det är en resa som handlar om att ligga i framkant med målet att bli nr 1 bland Sveriges byggbolag. Det här är en koncern som arbetar väl förankrat med vetenskapliga kunskaper och beprövade metoder – på alla fronter. Skanska är väl insatta i viktiga omvärldsförändringar och håller sig uppdaterade om vad som behövs för att vara mer än en byggjätte som arbetar modernt – de verkar för att vara en samhällsutvecklande vägledare. Skanska är inte bara en svensk byggjätte – det är en jättetanker full av superproffs som vet vad de ska göra för att styra fartyget rätt i hamn och få andra att följa efter.

De lyckades med det viktigaste

Den förändringsresa Skanska är inne på, kan som jag ser det, ses som ett utmärkt skolexempel på hur man skapar en långsiktigt framgångsrik verksamhet. De har byggt en genomgripande solid grund att stå på – utifrån visioner, uppförandekod, värderingar, och affärsplan. Det krävs att ett företag är stabil i organisation och verksamhet och att man klarar av den svåra uppgiften att få alla sina medarbetare med på förändringståget. Skanska har lyckats med allt det här. Får man inte med medarbetarna, kan man aldrig lyckas med en förändringsresa. Koncernen är allt annat än ett luftslott, korthus eller ett window-dressing-företag. Byggjätten är en gediget uppbyggd koncern som går från klarhet till klarhet. De vet sina mål och de vet att ta sig dit.

En branschkultur som utmanar

Skanska arbetar fortfarande med de många och tuffa utmaningar som finns inom branschen. Byggbranschen är knappast känd för sin jämställdhet och sin fördomsfrihet. Snarare har den varit och är fortfarande beryktad för att vara en mansdominerad bransch, där diskriminering och trakasserier är vanligt förekommande. Kanske inte helt ovanligt på enkönade arbetsplatser? Mångfald på en arbetsplats är viktigt ur flera perspektiv. Det blir extra märkbart ledning, strukturer och strategier brister. Skanska arbetar genomgripande med både jämställdhet och mångfald.

”Jag har ett tydligt mål för hur vi ska uppnå jämställdhet inom högsta ledningen i organisationen. Jag strävar efter att människor ska befordras baserat på kompetens och jämställdhet.”

Gunnar Hagman, vd Skanska Sverige

Mångfald och inkludering på Skanska

Mångfald Skanska
Mångfalden är en prioriterad fråga inom Skanska.

Det har sedan en lång tid tillbaka legat högt upp på Skanskas agenda att öka mångfalden inom företaget och skapa en inkluderande kultur. Arbetet har varit långsiktigt och ytterst strategiskt. Utgångspunkten är att där man delar kunskap och tar tillvara på olika perspektiv skapas en mer innovativ miljö som leder till ökad trivsel och produktivitet. Målsättningen är att företaget ska spegla hur samhället ser ut. Men Skanska har inte nöjt sig med att bara spegla samhället. Deras löfte ”Att bygga ett bättre samhälle”, är i dag väl integrerat i allt de gör – i stort som i smått. I sociala medier delar koncernen flitigt med sig av vad de gör, hur de arbetar och vad de åstadkommer med arbetet. Detsamma gäller enskilda medarbetare. 

Vi kan alla göra skillnad

Vi kan alla påverka samhällsutvecklingen. Skanska gör det i stort- men de gör det även i smått genom sina medarbetare. Essensen i koncernen är att bygga ett bättre samhälle. Medarbetarna påverkas i både beteende och agerande genom koncernens uppförandekod och värderingar. Beteenden och ageranden som de tar med sig ut i samhället – till familj, vänner och andra människor de träffar. Vi gör ju som andra gör

På min blogg ”Kommunikation och Ledarskap – vid kris och förändring” (www.madeleinenorell.se), finns ett spännande och lärorikt inlägg om hur Skanska under Monica Westerbergs, mångfaldschef på Skanska ledning, strategiskt arbetar med mångfald och inkludering. Här finns mycket att lära. Det kommer att komma ytterligare ett inlägg kommer med några av de framgångsfaktorer Skanska har använt sig av i sitt lyckade mångfalds- och inkluderingsarbete.

Läs även ”Kommunikation och Ledarskap – vid kris och förändring”:

Skanska – byggjätten som bygger för ett bättre samhälle.

Del 1. Skanska bygger ett bättre samhälle

 Del 2. En mångfaldssmart byggjätte

Del 3. Skanskas framgångsfaktorer

Företagsfakta:

Utmärkelser

På listan för utmärkelser som Skanska tilldelats finns bland annat:

Finansiell fakta

Skanska AB är en multinationell byggkoncern baserad i Stockholm. Mycket av det Skanska gör går inte att värdera i siffror men ger en snabb överblick av koncernen.

Antal medarbetare 2019:

  • Skanska Sverige: 9 200 (9 500)
  • Skanskakoncernen: 34 800 (38 700)

Antal sålda bostäder 2019

  • Skanska Sverige 2 060 (1 860)
  • Skanskakoncernen 3 850 (3 650)

Intäkter 2019

  • Skanska Sverige: 41 (42) miljarder kronor
  • Skanskakoncernen: 176,8 (170) miljarder kronor

Fördjupad finansiella fakta

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.