Om Madeleine Norell och bloggen

Några ord från mig att reflektera över:

– Vi är alla med och bygger det samhälle vi lever i och som en dag kommer att bli till historia för framtida generationer att ärva. De val vi gör i dag formar morgondagens samhälle

– Vi kan alla vara med och skapa en hållbar samhällsutveckling – i ord och handling – genom de val vi gör i vår dagliga kommunikation och i våra dagliga handlingar. Och det är här vi bygger ett bättre samhälle. Vi kan alla göra skillnad – här och nu och för framtiden – för kommande generationer – de generationer som kommer att ärva det samhälle vi lämnar efter oss.

När vi kommunicerar- gör vi gemensamt

– Mitt genuina intresse för människor och människors interaktion, och för samhällsutveckling, ligger bakom den här bloggen. Och så klart – kärleken till skrivandet och min tro på att vi alla kan göra skillnad.

– Jag tror på hur viktigt det är att vi delar med oss av våra erfarenheter, kunskaper och tankar, för vi är sällan ensamma om det vi upplever. Genom att dela med oss , så kan vi göra skillnad för andra. Det är också när vi delar kunskaper och erfarenheter med varandra, som vi gör det möjligt för betydelsefullt nyskapande och fortbildning att ta plats. Här sker viktig samhällsutveckling…

Glöm inte!

”Walt the talk”

Vid pennan/ Madeleine Norell
Madeleine Norell
Madeleine Norell,
kommunikationsspecialist
och projektledare

– Mitt starka intresse för ”Kommunikation och Ledarskap – vid kris och förändring”, har en egen webbsida: www.madeleinenorell.se

#MiNKOMM #minorellkomm #Madeleine I. Norell Kommunikation

Övergripande yrkeserfarenhet och studier

 • Flerårig yrkeserfarenhet inom kommunikation/informationmarknadsföringförsäljning och ekonomi 
 • Chefserfarenhet, samt erfarenhet från lednings-, styrgrupps– och utvecklingsarbete
 • Utbildad Projektledare och Kommunikationskoordinator, IHM Business School
 • Studier i engelska, Linnéuniversitetet, Folkuniversitetet och The Bell Language School, Cambridge 
 • 154 hp universitetsstudier:
 • Medie- och kommunikationsvetenskap, Uppsala universitet och Linnéuniversitetet
 • Organisation och förändring, Stockholms universitet
 • Ledarskaps- och organisationsutveckling, Strategisk kommunikation sociala medier, samt Marknadskommunikation, Mittuniversitetet
 • Journalistik och Kriskommunikation, Karlstads universitet,
 • Corporate Social Responsibility (CSR), Luleå universitet
 • Global Challenges and Sustainable Futures, Uppsala universitet