Covid19 – symptom och samhällsåtgärder

(Se viktiga informationslänkar i slutet på sidan)

 

Coronavirus
Symptomen för vanlig förkylning, influensa och Coronavirus.

Symptomen mellan vanlig förkylning, influensa och Coronavirus är väldigt lika. För er som fortfarande är osäkra på vad som skiljer i symptom gäller att vid smitta av Coronavirus så nyser man inte men man riskerar att få lätt till allvarlig andnöd. Vi har samtidigt kommit in i en svår period för allergiker och astmatiker i och med att våren har börjat visat sig. Det kan lätt komplicera tolkning av symptom eftersom vid allergi är nysningar vanligt och vid astma kan lätt till svår andnöd uppstå. 

Känner du symptom som finns på bilden här bredvid är det allmänna rådet från Folkhälsomyndigheten att du ska stanna hemma. Är du osäker kontaktar du Vårdguiden 1177.se .  

Bra sammanfattning av professor Agnes Wold, bakteriolog:

”Nu tycks det dessvärre som vi har fått inhemsk spridning av corona-viruset eftersom det dykt upp fall i Stockholm och i Kungälv som kan vara orelaterade till tidigare fall och utomlandsvistelse.
Folkhälsomyndigheten har höjt risken för inhemsk smittspridning till ”mycket hög”
Om vi får spridning av smittan i den svenska befolkningen, så gäller nästa fas i epidemin.

Prio ETT i den fasen är att skydda riskgrupperna. Äldre och personer med kroniska sjukdomar. Äldre personer bör hålla sig hemma så gott möjligt. Promenader ute är ofarligt, eftersom luftvägssmittor rent generellt framför allt smittar inomhus och sällan om man är ute i friska luften.

Viktigast är att äldre absolut inte träffa snoriga barnbarn eller lätt förkylda tonåringar.
Bara personer som är helt symtomfria och inte har eller haft någon luftvägsinfektion ska gå hem till äldre vänner och släktingar.

Corona-sjukdomen tycks ofta te sig så här: Några dagar efter att man smittats uppträder lätta symtom likanande innan en influensa bryter ut: lite ruggig, huvudvärk, lite muskelvärk, kanske lite feber och torrhosta.

När man har dessa diskreta symtom, som en ung person kanske glömmer efter ett par dagar, är man smittsam. Hos många går symtomen över. Men vi vet inte hur länge de smittar.

Andra får en kraftigare infektion som ter sig som influensa: feber, muskelvärk, torrhosta och så vidare. Är man i övrigt frisk och ung eller medelålders är detta inte heller något problem.
Men hos kanske 10% kommer sedan en fas i sjukdomen då lungorna drabbas. De får problem med att syresätta blodet i lungorna. Man behöver hjälp med andningen och det sker i sjukvården.

Fortsätt läsa ”Covid19 – symptom och samhällsåtgärder”