…stressar förändringstakten dig?

Stressad
Känner du dig stressad av den snabba förändringstakten?

Det pratas mycket om ökad förändringstakt de kommande åren och om vikten att haka på. Det händer också mycket. Det kommer att hända ännu mer. Redan vid digitaliseringens upptäckt var den här för att stanna även om några inte trodde så från start. Det är inte konstigt att en inre känsla av stress och oro uppstår. Vad som är viktigt är att inte agera på känslor utan i stället söka fakta och kunskap. Själv hittade jag spännande svar på vad som får oss att känna ökad förändringstakt i rapporten ”AI bortom hypen”. Forskning har kommit fram till att när mejlen strömmar in i mejlkorgen skapas känslan av att allt går mycket snabbare än det i verkligheten gör. 

Tidskriften The Economist publicerade 2015 ett reportage som undersökte om aktiviteten i den amerikanska ekonomin faktiskt hade accelererat. Undersökningen kom bland annat fram till att när chefer får flera e-postmeddelanden om samma aktivitet upplever de att verksamheten går fortare än den nödvändigtvis gör. Det kan få en verksamhet att verka hyperaktiv utan att den är det (The Economist (2015), ”Creed for speed – is the pace of business really quicker”, Print edition 5 december, 2015). 

Källa: ”AI bortom hypen” – En rapport från Sveriges chefsorganisation Ledarna, genomförd av Novus. Forskningsledare: Joakim Wernberg, Entrprenörsforum.