Internationella kvinnodagen. En samhällsviktig dag…

Det är en viktig dag i dag. Det är den 8 mars – den Internationella kvinnodagen. Den internationella kvinnodagen handlar inte om att män är mindre viktiga än kvinnor. Den handlar om att kvinnor och män är lika viktiga.  Det sitter i individen – i de individuella egenskaperna vi fötts med och vår lika rätt att få utveckla dem på samma villkor och med samma rättigheter. Det sitter inte i könet.

När vi pratar hållbart samhälle så handlar det om att alla människor oavsett kön är lika viktiga mänskliga resurser. Vi är alla lika viktiga för att föra våra samhällen in i framtiden och en värld värdig att lämna över till framtidens generationer att utveckla vidare – jämlik och jämställd.

Vi pratar öppenhet och transparens. Vi pratar mod och nyfikenhet – ofta kopplat till kreativitet, nytänkande och innovation. Och vi pratar ledarskap. Vi måste prata individinte kön – för det är våra individuella begåvningar som behövs för att bygga hållbara och bättre samhällen. Vill vi sträva efter att bli bättre samhällsutvecklare är alla mänskliga resurser lika viktiga att ta till vara på.

Det är därför det är en så viktig dag i dag – för att vi kvinnor är lika viktiga samhällsutvecklare som män. Vi kvinnor som mänskliga resurser behövs lika mycket som män för att bygga en hållbar framtid – här och nu och åt kommande generationer…

/ Madeleine Norell

Kommunikatör, skribent och förändringsledare

Internationella kvinnodagen
Kvinnor är lika viktiga som samhällsutvecklare – som män